Na temelju članka 34. Statuta, Predsjednik Kluba navijača Hajduka Torcida Split, Zrinsko-Frankopanska 17, Split OIB: 79835480024, poziva sve članove na:

IZVANREDNU IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE

I. Izvanredna izborna sjednica Skupštine Kluba navijača Hajduka Torcida Split održat će se dana 05. ožujka 2023. godine, s početkom u 12:30h, u prostorijama Kluba navijača Hajduka Torcida Split, Zrinsko-Frankopanska 17, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
3. Razrješenje dužnosti dosadašnjeg predsjednika i tajnika Kluba navijača Hajduka Torcida Split
4. Podnošenje kandidatura i predstavljanje kandidata za predsjednika i tajnika
5. Izbor predsjednika Kluba navijača Hajduka Torcida Split
6. Izbor tajnika Kluba navijača Hajduka Torcida Split
7. Izbor članova Predsjedništva Kluba navijača Hajduka Torcida Split
8. Izbor članova Nadzornog odbora Kluba navijača Hajduka Torcida Split
9. Izbor članova Stegovnog suda Kluba navijača Hajduka Torcida Split
10. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje
11. Obraćanje predsjednika Kluba

U Splitu, dana 21. veljače 2023. godine.
KNH Torcida Split